Obchodní podmínky

Zakázky zpravodajského charakteru zpracováváme ihned, ostatní obvykle od 24 do 72 hodin po ukončení akce.

Zakázky rozesíláme elektronicky pomocí cloudových nástrojů. Dle dohody se zadavatelem poskytujeme k zakázce bezplatně reprezentační výběr fotografií upravených pro okamžité užití na webu.

Není-li uvedeno jinak, fotografie jsou zadavateli poskytovány k neomezenému užití do tiskové velikosti formátu A3. Užití pro tisk větších formátů není v ceně zakázky a zadavatel musí podmínky užití dohodnout přímo s fotografem.

Jsou-li fotografie poskytovány třetí straně. Tato strana je nesmí archivovat či přeprodávat. U fotografie musí být uvedeno jmého autora.

K reklamním účelům nemohou být užity fotografie, které k tomu nejsou přímo určeny, a to vzhledem k ochraně soukromí osob zachycených na fotografiích. Případný souhlas k reklamnímu užití si od fotografovaných osob musí zajistit zadavatel.

Objednávkou a následnými kroky, prostřednictvím domény FOTOREPO, navazuje zadavatel obchodní vztah přímo s konkrétním fotografem, který je nadále za zakázku v plném rozsahu zodpovědný a odvedenou práci fakturuje.
 

Autor fotografií může fotografie použít do svého portfolia nebo v portfoliu FOTOREPO.

Obě strany mohou odstoupit od objednávky v případě podstatného porušení smlouvy ve smyslu ust. § 345 a §370 obchodního zákoníku, a to především z důvodů:

1) existence neuhrazených pohledávek u zadavatele
2) neúplné zadání ze strany zadavatele
3) neschopnost realizovat objednávku zaviněním třetích subjektů.

GDPR: Osobní údaje o klientech neevidujeme a uchováváme pouze na fakturách dle zákonné povinnosti.

Dodavatel zapsán Živnostenským odborem Prahy 7 čj: MČ P7 021536/2014/OŽV/SAL.